sábado, 29 de abril de 2017

A Árbore


A ÁRBORE

Rodiño, Xan (2002), A Árbore, ilust. María Lires, Gotelo Blanco, (de 4 anos en diante), [22 pp.] (ISBN: 84-7824-423-9).
Breve descrición do formato e contido da obra:
Libro con esquinas cadradas, de forma cadrada e de tapas brandas. Presenta breves textos na maioría das súas páxinas, a modo de poesía con rima consonante, onde se fala sobre as árbores e as súas ventaxas para o ser humano, os animais e o noso planeta, polo que debemos respetalas. Contén ilustracións realizadas como se de un 'collage' se tratase, con fotografías e papel de periódico, onde aparecen escenas de árbores relacionadas co texto que aparece en cada folla.

Potencialidades: Este libro trata un tema moi importante sobre o cal se debe concienciar non só aos nenos, se non tamén aos adultos, pero qué mellor forma de facelo que dende a infancia. A importancia que teñen as árbores na nosa vida e no noso planeta vese moi ben reflexada nas páxinas deste conto a modo de poesía con rima consonante. Paréceme un libro estupendo para entender dita importancia e así poder respetar este ser vivo que tanto ben nos causa. Tamén opino que este é un bo libro para traballar con él na aula; tanto co tema das árbores como coa poesía.


Ningún comentario:

Publicar un comentario