sábado, 29 de abril de 2017

AS CINCO AMIGAS


Oliavide, Maruxa (2000), As cinco amigas, ilust. María Fe Quesada, ed. Everest Galicia S.L., [48pp.] (ISBN: 9788440303981)

Breve descrición do formato do contido da obra: Pequeno libro con forma cadrada e páxinas que presentan a información en vertical. Presenta o texto nas páxinas pares e está acompañado de ilustracións que se expanden dende a páxina par ata a impar.

 Nunha vila moi pequena viven cinco amigas, que xa non saben que facer para ocupar o tempo libre. A chegada á vila dunhas novas veciñas altera o seu mundo e, todas xuntas, descobren os ingredientes da amizade.
Potencialidades. Con este libro, pódense aprender as vocais, as consoantes e como formar palabras a partir destas. Nun primeiro intre preséntanse as cinco vogais coma cinco amigas que están unidas. Despois, chegan á vila todas as consonantes. Xuntas, xogan a formar palabras.


Ningún comentario:

Publicar un comentario