sábado, 29 de abril de 2017

AH!

Goffin, Josse (2007), AH!, ilust. Josse Goffin, Kalandraka editora, col. Tras os montes, (de 1 a 5 anos), [43 pp.] (ISBN: 978-8464-652-6).


Breve descrición do formato e contido da obra: encontrámonos ante un álbum ilustrado de volume pequeno, formato cadrado, cantos redondeados e despregable, neste caso, só contén imaxes. En canto a cuberta ten o fondo branco e encontramos o título do libro ah! e dentro da a encontramos un pelícano, o que nos da unha pista do que nos imos encontrar. A contra cuberta pola contra aparecen todas as imaxes de obras de arte, que tamén aparecerán no conto, con algún dato relevante que se lle poda contar os nenos e nenas como o nome, autor, etc. Como ven dixemos antes, as páxinas deste conto son despregables, de forma que a primeira e unha imaxe dun cor que ao abrila preséntanos unha figura diferente do mesmo cor, e non só iso, tamén encontraremos unha obra de arte das que aí na contra cuberta e unha pequena pista, introducindo a imaxe da paxina seguinte doutro cor. As cores tamén son algo importante a hora de entender o conto, xa que só aparecen dúas cores amarelo e azul, e vanse intercalando, cun fondo branco para resaltar as imaxes. Polo tanto este conto non presenta unha historia con introdución, no e desenlace, senón que as páxinas mostran imaxes independentes, aínda que relacionadas entre si, formando unha estruturara encadeada.Potencialidades: este álbum xoga co dobre sentido, as adiviñanzas visuais e a importancia da arte e da cultura. Establecendo un xogo do que se ve e o que se esconde, o que parece pero se transforma en outra cousa. Incorporar imaxes de obras de arte coñecidas tanto de escultura,pintura, arquitectura… é un acerto xa que que desde tan pequenos vaian incorporando cultura o seu coñecemento dunha forma lúdica é moi interesante . A exposición imaxinativa, sorprendente e creativa deste libro é diferente ao que se esta acostumado, tratándose dun libro para todas as idades, onde nos permite establecer un exercicio de libre narración mentres os máis pequenos xogan a adiviñar, sorpréndense, relacionan e aprenden coñecementos novos sobre arte, resulta especialmente atractivo e desenvolven a imaxinación.

Ningún comentario:

Publicar un comentario