domingo, 30 de abril de 2017

NON É UNHA CAIXA


Portis, Antoinette, Non é unha caixa, ilust. Antoinette Portis, trad. Chema Heras e Pilar Martínez, ed. Factoria K de libros, [32pp.], (ISBN: 979-84-96957-21-3).

Breve descrición do formato e contido da obra: Pequeno conto de tapas duras que semellan as tapas dunha caixa de cartón. Nas páxinas situadas á esquerda só aparece unha frase que fai referencia a caixa. Nas páxinas da dereita móstranse os debuxos dun coello co que el imaxina que é a caixa.
Unha caixa é soamente unha caixa... a menos que non sexa unha caixa. Dende unha montala ata un cohete espacial, o coelliño desta historia demóstralle aos lectores que unha caixa pode ser todo o que a súa imaxinación lles permita.
Potencialidades. Este libro abre as portas á imaxinación dos nenos. O conto saca toda a potencialidade que ten unha caixa. En contraposición está a realidade coa que os adultos ven soamente unha caixa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario