sábado, 29 de abril de 2017

HOXE IMOS... Ó ZOOHOXE IMOS... Ó ZOOIlustración: Jordi Busquets;
Versión en galego: Cruz López;
Editorial: Edicións do Cumio

(ISBN: 84-8289-148-0)
Breve descrición do formato e contido da obra: Este conto conta con dúas pastas de cartón duro, como cubertas do libro. A primeira de elas, é moito máis pequena que a última, xa que a medida que avanza o conto cada páxina ten unha forma diferente. A cuberta principal, conta coa imaxe dun dos animais que aparece no libro, e por riba de esta, podemos ver o título do conto. Unha parte do título, aparece moito máis grande que as outras letras, e en maiúscula, para que os nenos fagan fincapé no tema sobre o que van a traballar.A letra ocupa pouco menos da metade da cuberta, xa que o resto da páxina está ocupada pola imaxe. Na parte inferior dereita, aparece a idade á que está destinado. Neste caso abarca entre os 2 e os 4 anos.

O libro está composto por páxinas duras, ao igual que a portada e o final. Nelas están representados diferentes animais a través de imaxes. Por debaixo ou por riba de cada unha destas imaxes mencionadas anteriormente, aparece o nome que lle corresponde a cada un dos distintos animais.

O texto e bastante breve, aparece escrito en maiúsculas para que os nenos teñan maior facilidade para léelo. As imaxes son bastantes rechamantes polo que os nenos prestaranlle máis atención e gustaralle máis traballar co libro.

Con este libro, os nenos e nenas aprenden os nomes dos diferentes animais e o hábitat no que se desenvolve cada un deles, xa que en todas as páxinas, cada un deles aparece no entorno no que vive ou no que está acostumado a estar.


Potencialidades: Este libro a través dos seus índices recortados e de cores rechamantes, atraen a atención dos máis cativos e espertan a súa curiosidade por descubrir o que se agarda detrás de cada un dos índices.

Con este libro, os nenos tamén poden aprender e coñecer os nomes dos diferentes animais que aparecen dentro del.

Ao ser desproporcionado e non ten todas as súas páxinas iguais, é dicir, de igual tamaño e forma, aos nenos resultaralle máis sinxelo e divertido traballar con el, ao igual que traballar os contidos que proporciona.

Ningún comentario:

Publicar un comentario