venres, 28 de abril de 2017

¿QUEN FALA? As partes do corpo opinan

Gomi, Taro, ¿Quén fala? As partes do corpo opinan  Vigo: Faktoria K de Libros (2008), Trad: Chema Heras. [32 pp.].  (ISBN: 978 - 84 - 96957 - 43 - 5).

Breve descrición do formato e contido: É un álbum ilustrado encadernado en cartoné, coas tapas duras. Ten un tamaño de 25 x 23 cm.
O libro presenta pouco texto tanto nas páxinas pares coma nas impares. O que máis abunda nas páxinas son os grandes debuxos que trae.
A cuberta é moi divertida e nela aparece un personaxe central correndo e varios debuxos abstractos que lle saen das distintas partes do corpo. Na contracuberta aparece a man dereita do personaxe e tamén distintos debuxos abstractos; todo isto baixo un fondo branco onde predominan as cores do debuxo.
Nas gardas do libro so aparece unha imaxe na de diante aparece a mesma personaxe que na cuberta cos ollos cerrados e coas mans nos petos e con debuxos abstractos ao seu arredor e na de atrás aparece a
mesma personaxe na mesma posición pero de costas.

As ilustracións do libro son moi grandes, coloridas e chamativas; Os debuxos están realizados dun xeito semellante a como debuxarían os nenos; isto axudará a que os nenos se sintan identificados con ditos debuxos.

O conto narra a historia dun neno chamado Pablo que un día estaba paseando tan tranquilo ata que de súpeto, o seu corpo comezou a cobrar vida e a facer cousas que a cabeza lle mandaba que fixese.

Potencialidades:  o libro é unha gran ferramenta de apoio para nais, pais e mestres  que queren que os nenos gañen hábitos de autonomía persoal e coñecemento de si mesmos. Como ven reflexado na primeira área do currículo de Educación Infantil que sería
a primeira que se lle debería ensinar aos máis pequenos, aprendido isto e tendo claros varios conceptos de autonomía persoal xa se poden ensinar moitas máis cousas.
Coñecer as partes do corpo e algo moi importante e saber para que serven e que se pode facer con cada unha delas tamén.
Con este conto aprenderemos de forma divertida as partes do corpo e tamén a importancia da cabeza sobre elas, xa que na cabeza está o cerebro que é por así dicilo o que manda no noso corpo e o que fai que as súas partes se movan e fagan diferentes cousas.
Outra das potencialidades que lle vexo a este libro e que a linguaxe infantil está presente en todo o discurso do libro, polo que, será doado de entender para os nenos; ademais, usa moito as onomatopeas, que iso, sempre lle soe gustar moito aos nenos. Aparecen xogos visuais e de palabras que faran a historia aínda máis atractiva para os máis cativos.
Este conto ademais de contalo de maneira oral poderiámolo ir representando a vez que o vamos contando como se a persoa que o está contando se convertese no protagonista da historia, será divertido para os nenos e seguro que logo quererán eles representalo do mesmo xeito.
Incluso poderan inventar eles a súa propia secuencia de historia. 
¿Quén non quere ser protagonista por un día? Adiante intentao será divertido.

Ningún comentario:

Publicar un comentario