sábado, 18 de marzo de 2017

A granxa de Simón


Lluch, Eric (2008), A granxa de Simón, ilustr. Mariano Gabriel, Vigo: Xerais, (+3 anos), [26pp.] (ISBN: 978- 84- 978- 2797- 3)

Breve descrición do formato e do contido: É un álbum ilustrado de pequeno tamaño de forma cadrada menos a esquina superior dereita que é redonda. A cuberta e a contracuberta son brandas, na cuberta atopamos un círculo cos protagonistas da obra, Simón e os seus animais, e debaixo o título da obra. Na contracuberta temos un círculo do mesmo tamaño pero con outra imaxe de Simón e os animais.
A obra consta de 24 páxinas completamente ilustradas, e a historia que se conta no texto que aparece sempre nas páxinas pares, coincide coa historia das ilustracións.
En canto o contido, conta a historia de Simón e a súa granxa, Simón é un mozo que na súa granxa ten moitos animais coma galiñas, patos, o cabalo Xeremías, un can e coellos, aos animais de Simón encántalles como toca a frauta o seu dono despois do traballo, e todos o escoitan expectante e incluso algúns como os patos representan a letra da canción co seu “ cua- cua”. Ao final do libro aparecen datos sobre animais, para poder clasificalos de diferentes formas.


Potencialidades: A pesar de ser un conto curto e sinxelo, a través del os nenos e nenas poden aprender moitísimo sobre os animais da granxa e sacarlle moito proveito, por exemplo, con el, os nenos aprenderán o que comen algúns animais, os sonidos que fan, e sobre todo ao final do libro cando fan diferentes clasificacións de animais, polo xeito de desprazarse, polo lugar no que viven, pola comida que comen, e así de forma entretida os nenos van aprendendo cousas importantes sobre eles. Ademais co gusto dos animais pola música aprenden sobre o caracter relaxante desta, porque no momento que o dono empeza a tocar a súa frauta todos os animais da granxa reláxanse e o escoitan atentamente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario