domingo, 5 de marzo de 2017

O EMOCIONANTE DÍA DE PITI O CARACOL


Lhomme, Sandrine (2008). O emocionante día de Piti o caracol, ilust. do autor, trad. Baía Edicións, A Coruña: Baía Edicións, [24 pp.] (ISBN: 978-84-9995-038-9).

Breve descrición do formato e contido da obra:
Álbum ilustrado de 20x21cm, feito completamente de cartón, coas esquinas da parte esquerda do mesmo redondeadas o que evita que os nenos non se manquen coas esquinas. Na cuberta podemos observar ao protagonista, o caracol Piti. Por riba desto podemos ler o título do libro, escrito en dúas cores diferentes, e por riba do mesmo o nome do autor. Na contracuberta atoparémonos con un breve resumo do que nos contará o conto. Trátase dunha tradución ao galego, cuxo texto orixinalmente está escrito en galego. Conta tamén o libro con estruturas pregabres para que os nenos poidan manexar e descubran que é o que se agocha detrás delas.


Un caracol será o protagonista desta historia, ao verse embarcado en varias aventuras ao longo do seu día, das que saíra grazas a axuda doutros personaxes, que serán todos animais coma el.

Potencialidades: Neste álbum ilustrado, podemos ver a importancia da amizade, de que para superar algunhas situacións necesitamos a axuda dos demais.
Léndolle o conto aos nenos antes de durmir podemos animalos a que recorden o que fixeron durante o seu día e o expresen, para posteriormente durmir e descansar para afrontar o seguinte día con ganas de vivir moitas máis aventuras. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario