martes, 14 de marzo de 2017

Mi globo paseando por Nueva York: yo en el Metropolitan Museum

Preiss, Jacqueline; Glasser, Robin (2000), Mi globo paseando por Nueva York: yo en el Metropolitan Museum, ilust. Robin Glasser, trad. Ana Maria Navarrete, Barcelona: Serres, (de 3 a 6 anos), [36 pp.] (ISBN: 84-95040-49-2)

Breve descrición do formato e contido da obra: álbum ilustrado sen palabras que se caracteriza polo seu volume de formato grande e cadrado, as súas paxinas de papel e cuberta e contracuberta de cartón. Nesta obra, polo tanto, observamos a ausencia do texto, só nos atopamos con el na presentación da historia ao comezo e na aclaración do nome das obras que van aparecendo o longo do libro e os seus autores ao final. Pasando logo xa, a unha chea de viñetas estruturadas en dúas partes. Por un lado, temos a visita da avoa mais a súa neta polo museo, mentres que por outro, seguimos o voo do globo pola cidade. Ambas partes están relacionadas empregando certo sentido do absurdo, facéndonos ver dun xeito divertido como a arte imita en certo modo a vida da cidade. En canto a ilustración, comprobamos que se atopa en branco e negro e que os personaxes vanse tinxindo de cor, a medida que se van integrando na historia. Esta foi realizada en tinta chinesa, acuarelas, témeras e lapis de cores. Ademais, vemos como so utilizan cinco tonalidades de cores que son o vermello, o azul, o amarelo, o negro e o branco.


Respecto ao argumento, neste libro relátasenos a historia dunha avoa e súa neta, que acompañada dun globo amarelo deciden visitar o Museo Metropolitan de Nova York. Pero cando se atopan co vixilante da entrada, este impídelle entrar co globo, aínda que a cambio, promételle coidar del mentres se atopan de visita. Agora ben, bastaranlle uns segundos para comprobar que cumprir a súa promesa vai ser moi complicado, pois cando menos se o espera, unha pomba desátalle o globo e sae voando con el, pondo patas a riba a cidade, onde a arte e a vida urbana se mesturan. 


Potencialidades: As potencialidades que ten este álbum son moitas, aínda que a simple vista non nolo poida parecer. O tratarse dunha obra sen texto, as súas imaxes están moi coidadas polo que require a atención e boa capacidade de observación dos máis pequenos, espertando tamén, a súa imaxinación e creatividade, porque aínda que hai unha historia concreta que se pretende contar, esta é moi aberta e permítenos elaborar infinidade de interpretacións, facendo cada lectura diferente. Xunto con isto, agudiza as habilidades lingüísticas e favorece o diálogo entre o narrador e os oíntes. Ademais, o ser unha visita por un dos museos máis coñecidos de Nova York, váisenos permitir achegar aos nenos a cultura e coñecer as distintas obras de arte que alí se atopan, de autores tales como Rafael, Tiziano, o Greco, Rembrandt, Velázquez, Picasso, Pollock e Braque, entre outros.   

Ningún comentario:

Publicar un comentario