mércores, 15 de marzo de 2017

Catarina, o Oso e Pedro 

Pieper Christiane (2001), Catarina, o oso e Pedro, ilust. Christiane Pieper, trad. Marc Taeger e Xosé Ballesteros, edit. Kalandraca  Editora (2007), [17pp]. (ISBN: 978–860–276).


Breve descripción do formato e contido da obra:  Este álbum podemos decir que é unha continuación do conto Sen rumbo polo mundo, Catarina e o oso. O conto continua o mesmo tema central que o anterior, a viaje a diferentes partes do mundo de catarina e o sea amigo o oso, pero este novo relato inclue a Pedro, un neno que viaxa con eles pero cunha cadeira de rodas o que non lle viaxar nin divertirse.
Este conto ten un formato mediano, con tapas duras e cantos en forma rectangular. Ten tamén cuberta e contracuberta. Forma parte dos albums ilustrado de tipo narrativo pola súa historia orixinal. A súa finalidade, como no libro anterior é educativa e moral, abrindo o camiño a todos aqueles activos con movilidade reducida.
As páxinas están formadas por imaxes é frases curtas en ambos lados, estas imaxes están dotadas con moita luz, e acheganos a historia narrativa que vamos observando, esta vez as imanes son moto máis chamativas incluindo máis colores ca no libro anterior.

Potencialidades: Coa inclusión de Pedro, o conto aportanos máis sensibilización coas personas que teñen algún tipo de discapacidade, o conto mostramos como Pedro pode facer o mesmo que Catarina e o oso, aínda que sexa acompañado dunha cadeira de rodas.
Grazas a este relato mostramos diferentes zonas do mundo coa súa natureza característica de cada rexión é diversos animales.
Polo tanto non só é un conto que nos servira para levar a aula os temas de igualdade se non tamén para que os pequenos se familiaricen coa natureza de diferentes zonas do mundo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario