mércores, 26 de abril de 2017

ANIMAIS DE COMPAÑÍAANIMAIS DE COMPAÑÍA


Editorial: Baía Edicións, 2011 (adaptación sao galego)
Edición orixinal: “Animaux de Compagnie”
(ISBN: 978-84-92630-95-0)


Breve descrición do formato e contido de obra: Este libro conta con dúas pastas duras de cartón como cubertas. Na primeira aparece ilustrado un dos animais que se atopou no interior  do libro, o canciño.

Por riba desta aparece o titulo do libro, e nun dos seus lados aparecen indicadas as dúas opcións coas que podemos traballar con este conto.
Conta con 8 páxinas de cartón duro, igual que as súas cubertas. A ultima destas e mais grande que todas as demais xa que leva un pequeno aparato onde os nenos poden apertar na imaxe de cada un dos animais para reproducir o seu son e coñecelo e poder imitalo.

En todas as súas paxinas aparecen fotos de animais, as cales ocupan case a totalidade da folla. O texto é moi breve, con letra bastante grande, resaltando nun tamaño maior os sons que reproduce cada un dos animais, para que os nenos e nenas se fixen e o repitan con máis facilidade. Nunha das dobre páxina indícalle aos nenos e as nenas que presionen o botón para escoitar o son pertencente a cada un deles, mentres que na outra folla aparecen os mesmos animais dicindo o que fan.
En unha das fotos que aparece de cada animal, atopamos un anaco que contén a pel de dita animal, é dicir, a súa pel de verdade, para que así os nenos e nenas poidan experimentar diferentes texturas e saiban o tacto que pode ter cada un deles. 

Potencialidades: Neste marabilloso libro interactivo, os pequenos espertan os sentidos tocando e escoitando aos animais. 

Tamén aprenden os diferentes sons e os nomes de cada un dos animais que aparecen no libro. 

Interactúan e aprenden ao mesmo tempo, dunha maneira máis dinámica, xa que a brevidade do conto e o mecanismo que posee, garante diversión. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario