venres, 28 de abril de 2017

Je vais à la mer


Milan, (2012), Je vais à la mer, ilust. Amélie Graux, Toulouse: Milan, [10 pp.], (ISBN: 978-2-7459-5367-4).


Descrición do formato e do contido da obra: Álbum ilustrado de formato cadrado, (20x20cm.), con cantos redondeados e feito de cartón duro. Na cuberta aparece o título e un bebé, cun caldeiro de plástico e unha pala.
As imaxes resultan de fácil comprensión para os máis cativos e aparecen en todas as follas do libro. Trátase de ilustracións a toda páxina. Nelas aparecen diversos obxectos que levamos con nos cando imos á praia, como un traxe de baño ou unhas gafas de sol, ou ben cousas que podemos atopar nela, como a area. Por riba de cada obxecto aparece o seu nome en francés. Este é o único texto que veremos ao longo de toda a obra. Ademais dos obxectos, tamén aparecen  nenos ou nenas de diferentes culturas xogando na praia. 


En cada debuxo está incrustado un cacho do material do que está feito o obxecto da imaxe, por exemplo, na primeira folla aparece unha imaxe dunha toalla, (serviette en francés), e nesa folla hai incrustado un cacho de tela da que están feitas as toallas de verdade.  


 Potencialidades:. Esta obra paréceme moi interesante para traballar en infantil, porque con ela o noso alumnado aprenderá as súas primeiras palabras en francés, dunha maneira sinxela e divertida, asociando cada obxecto co seu nome, ao mesmo tempo que experimenta coas diferentes texturas das cousas, polo que se estimula tamén o tacto. Tamén cabe destacar que neste libro poténciase dunha maneira indirecta a inclusión e a diversidade de culturas, xa que os personaxes que aparecen nel son nenas e nenos de diferentes etnias. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario