martes, 11 de abril de 2017Tan Grandes, Tan Pequenos


Puig, Tere (2008), Tan grandes, Tan Pequenos, ilust. Isao, trad. María Lado, Pontevedra:Cumio, [ 28.pp] (ISBN: 978-84-8289-247-4).

Breve descrición do formato e contido da obra: É un álbum ilustrado dunha historia orixinal, este  quere transmitir unha idea en particular, axúdannos a ver a realidade dende diferentes perspectivas, ten tamaño medio onde tanto a cuberta como a contracuberta son de cartón duro e as paxinas de cartulina.Na cuberta mostrase a imaxe da cara do protagonista, Lucas ,cos ollos cerrados, e imaxinándose algo sobre a noite isto danos unha pequena pista.

Tamén hai que destacar que a cara que aparece no protagonista vaise alternando, comeza nas páxinas impares, logo pares e así, podéndose observar o que está imaxinando, que é o que conta o texto. O texto soe aparecer no lado contrario a ilustración. Ademais as páxinas onde aparece a ilustración son verdes igual que as letras do texto e o fondo onde aparece o texto que é negro igual que a cor que aparece nos pensamentos de Lucas, facendo referencia a noite. Polo que hai unha conexión imaxe-texto.

Neste narrase a historia de Lucas un neno que non podía durmir, a nai para axudalo decide contarlle unha historia onde el é o protagonista, este tense que imaxinar que vai agarrado da súa nai por un paseo cheo de árbores, é de noite e vese a lúa, o paseo acaba xunto a unha árbore, alí os dous se sentan a carón desta observando a Terra , os animais, a herba... ela dille unha frase que é ¡Que grandes somos!, logo pensan ao observar a lúa como os mirara a lúa entón a nai de Lucas di ¡Que pequenos somos! Logo observan unha estrela e vaille contando como eles forman parte da estrela, desa luz que entre eles comparten nesa noite escura.
 


Potencialidades: É  un conto que lle ensina aos nenos/as que depende de onde e de que perspectiva observemos o mundo unhas veces nos imos sentir grandes e outras pequenos. Ademais disto, é un conto que serve para traballar cando os nenos teñen medo a escuridade ou non queren durmir só, ou tamén cando non dean durmido, incluso para relaxalos.
Reflicte a importancia da afectividade, para poder soñar e conseguir o que un se propón que o mundo é grande pero que nós dependendo do momento tamén o somos. Mostra así a importancia de ter soños na vida.
 

 
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario