xoves, 27 de abril de 2017

Xogos Infantís

Xogos infantís (1997), ilust. Maria Fe Quesada, Galicia: Ediciones Everest , col. Montaña encantada, [47 pp] . (ISBN: 84-403-0372-6).
Breve descrición do formato e contido da obra : álbum ilustrado poético que engloba o folclore popular. Recolle un amplo repertorio de ditos, xogos populares, refráns, cancións para xogar a corda ou pita cega, de botar sortes ou pandas, o conto de San Perillán. Os textos son breves, rimados e con ritmo para poder ser cantados,  neles utilízanse recursos que facilitan a memorización para así ser recordados con facilidade, como o son a repetición,  enumeración e a acumulación de elementos.

Permite aos máis cativos gozar dunha escoita ou lectura entretida, ademais de ofrecerlle diferentes opcións para xogar, pasar o seu tempo de lecer o na escola, revivindo desta maneira a literatura tradicional. 
As ilustracións xogan un papel importante na obra para o recoñecemento do xogo, a dobre páxina expresan e representan o texto. É dicir, dan diversos datos da dinámica do xogo e invitan ao lector ou lectora a imitación. O recurso técnico que se utiliza nelas de esaxerar as expresións faciais fainas máis divertidas, dándolle ao libro bo humor e retranca, algo tan propio da tradición oral, sobre todo galega.

Potencialidades: “xogos infantís” sáese do libro clásico para a infancia e paréceme innovador. Pese a ser un libro para nenos de mais de sete anos considero que en educación infantil tamén se podería traballar con el, xa que supón un contacto inicial da infancia coa poesía lírica, ao mesmo tempo que contribúe a súa socialización e ao seu proceso de crecemento e aprendizaxe.
 A tradición oral , algo tan propio de Galicia, un legado que vai de xeración en xeración e que ensinou a tantas persoas, riqueza cultural e educativa que debe seguir presente nas aulas. Para os máis pequenos resulta divertido e estimulante que un conto sirva para cantar e xogar. Podería ser un recurso utilizado para actividades de desenvolvemento motor, porque neles está presente a expresión corporal e o ritmo. Ademais do coñecemento e a conciencia do corpo, foméntanse as relacións persoais entre iguais o que propicia un bo clima de aula e que o alumnado este a gusto e motivado para aprender. Outro aspecto salientable das cancións populares ou xogos acompañados por cancións é a utilización dos recursos expresivos de enumeración, acumulación de elementos, rima, repetición e recursos poéticos cos que se describe, isto mellora a adquisición de moitos conceptos de vocabulario e facilita o aprendizaxe dos números, estimulándose así  a memoria e a linguaxe.
Tendo en conta que nesta etapa linguaxe e xogo están relacionados, visualizar e descubrir diferentes maneiras de xogar fai que o alumnado sexa partícipe do seu aprendizaxe é por tanto, máis activo .

Ningún comentario:

Publicar un comentario