sábado, 18 de febreiro de 2017

A ÁRBORE XENEROSA

Silverstein, Shel (2015). A árbore xenerosa, ilust. Shel Silverstein, trad. Chema Heras, Pontevedra: Kalandraka (+5 anos) [64 pp.] (ISBN: 978-84-8464-962-5).

 

Breve descrición do formato e contido da obra: este conto trátase dun libro ilustrado de 64 páxinas de cartolina grosa, todas elas con ilustracións minimalistas en branco e negro e pouco texto. O formato rectangular, en vertical, é dun tamaño mediano e con cantos rematados en punta, as súas medidas son de 19 x 25,5 cm. As cubertas de cartón son duras e resistentes e predomina a cor verde: a dianteira amósanos os dous protagonistas onde o neno recibe unha mazá da árbore, recolle o título da obra, o autor e a editorial; a traseira simplemente continúa o debuxo da árbore que aparece na dianteira. 

Respecto ao interior do libro, a nivel estético, cada dúas páxinas encontramos un debuxo que destaca polo seu minimalismo gráfico sempre protagonizado por unha árbore e un breve texto, o cal é unha sucesión dinámica de accións en torno á figura central da árbore que, ao longo do tempo, interactúa co neno dende a súa infancia ata a súa vellez.

A historia é unha ensinanza sobre a relación entre un neno e unha árbore do bosque e mostra o contraste de "querer" e "necesitar" como actitudes vitais na nosa vida. Estes dous personaxes convértense en amigos; a árbore sempre lle dá ao neno o que el lle pide. En tanto que o neno vai crecendo, vai pedíndolle cada vez máis cousas á arbore; esta obedéceo porque o quere moito. Nun último acto de sacrificio propio, a árbore deixa que o neno a corte para que poida construír unha barca na que poder navegar. Moitos anos despois, o neno volve xunto á arbore, xa convertido nun home maior e a árbore dille "non me queda nada para che dar", ao que o neno lle contesta que todo o que necesita é soamente un lugar tranquilo para sentar e descansar mentres espera a morte e a árbore faille este favor de moi boa gana.

Potencialidades: a lectura deste conto proporciónanos reflexións e diversidade de interpretacións das súas mensaxes. Por unha banda móstranos unha amizade incondicional e desinteresada que non é correspondida en igual medida; pola outra, pódese interpretar como a relación co noso planeta, constantemente agredido. Tamén se pode entender como a contraposición entre as necesidades materiais e o intanxible para alcanzar a felicidade e inclusive unha parábola da familia.

Este conto aporta o coñecemento de moitos valores para os nenos, como poden ser a amizade, o coidado do medio ambiente, a xenerosidade, o altruísmo etc. e móstralles dunha forma conmovedora o paso da infancia á idade adulta e saber a diferenza entre "querer" e "necesitar". Pódese incluso converter nun diálogo ou debate sobre valorar aquilo que de verdade nos importa e sobre o imprescindible que é axudar ao próximo e coidar do medio que nos rodea para poder vivir nun bo ambiente.


Que as páxinas estean en branco e negro pode ser un inconveniente porque aos nenos pode resultarlle aburrido e pesado, xa que se trata dun libro bastante longo, pero podemos aproveitar este feito para que coloreen e pinten a árbore ao seu propio gusto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario