domingo, 12 de febreiro de 2017

Paula y su cabello multicolor

Parets Luque, Carmen (2014), Paula y su cabello multicolor, Madrid: Createspace (2-6 años), [24 pp.] (ISBN: 978-14-9936-533-7).

Breve descrición do formato e contido: álbum ilustrado que se caracteriza por ser de formato mediano e rectangular, con cantos rematados en punta e as tapas de cartón brando. Na cuberta aparece a personaxe principal e sobre ela un rótulo branco co título do libro e o nome da escritora. As cores empregadas son moi vistosas e localízanse unicamente no pelo de Paula, focalizando así a atención no elemento principal da obra. Na contracuberta do libro aparece a mesma imaxe que na cuberta, pero neste caso non está definida e as cores son moi suaves. Nela descríbese o obxectivo do libro e as emocións que aparecen recreadas nel: alegría, tristeza, enfado e medo.


No interior da obra, as páxinas pares teñen unhas ilustracións, caracterizadas por uns toques de cor nos elementos principais que representan unha emoción, sendo o demais de cor branca. Nas páxinas impares aparece o texto en maiúscula, sempre relacionado coa ilustración da seguinte páxina. Emprégase un vocabulario sinxelo, facendo así que sexa fácil comprender a historia. Ao longo do libro van narrándose diferentes situacións cotiás e cómo Paula sente cousas diferentes en cada unha delas, cambiando así a cor do seu pelo.

Potencialidades: con esta obra búscase que os máis pequenos recoñezan as emocións e poidan expresalas dun xeito positivo e saudable. Ademais, ao relacionalas con hábitos da vida cotiá conséguese que os nenos e nenas poidan identificar os sentimentos de alegría, tristeza, medo e enfado dunha forma máis sinxela.

Ningún comentario:

Publicar un comentario