domingo, 12 de febreiro de 2017

Roque se viste

George, Paul (1999), Roque se viste, trad. Teresa Tellechea, Madrid: SM, [5 pp.] (ISBN: 84-348-6659-5).


Breve descrición do formato e contido: álbum ilustrado de forma rectangular, tapa dura e cos cantos rematados en punta. Caracterízase por ter todas as páxinas de cartón duro. Na cuberta aparece Roque, o protagonista, pondo mal unha peza de roupa. Á súa beira aparecen todas as prendas que trae o libro en forma magnética e, na parte superior, o título do libro, xunto co nome do ilustrador. Na esquina inferior dereita aparece o nome da editorial. Empréganse cores vistosas, en contraste unhas coas outras (azul e amarelo), predominando neste caso o amarelo. En canto á contracuberta, na que predomina a cor azul, aparece de novo o título na parte superior, seguido dunha breve descrición da obra e imaxes dalgunhas páxinas interiores.
En canto ao interior da obra, na primeira páxina preséntase o personaxe espido e invítase ao lectorado a que vaia lendo todo o libro e colocando as prendas imantadas na última páxina, na que aparece o debuxo do personaxe. Na páxina impar preséntase a prenda que Roque vai vestir e na páxina par aparece o personaxe coa roupa no lugar equivocado, por exemplo, cuns calcetíns nas orellas. As cores empregadas non varían ao longo da obra, predominando en todas as páxinas o contraste de azul e amarelo. Os textos, que aparecen na parte superior de todas as páxinas, presentan a mesma tipografía, son breves e teñen unha linguaxe sinxela.


Potencialidades: esta obra ten como obxectivo que os nenos e nenas coñezan as principais prendas de roupa e para qué zona do corpo se emprega cada unha. Isto conséguese dun xeito divertido, xa que son os propios nenos os que poden vestir o personaxe Roque coas pezas imantadas, facendo que sexa unha experiencia moito máis enriquecedora.

Ningún comentario:

Publicar un comentario