mércores, 22 de febreiro de 2017

Ou todo ou nada


Capdevila, Francisco (1997), Ou todo ou nada, ilust. do autor, trad. Isabel Gil, A Coruña: Everest Galicia, col. O Neno, A Nena e o Bau, (+3 anos) [24 pp.] (ISBN: 84-403-0471-4).
Descrición do formato e do contido da obra: Álbum ilustrado de tamaño medio e de formato case cadrado (21,5x 19,5cm), encadernado en cartón brando. Na cuberta aparece o título do libro e o da colección ao que este pertence ("O Neno, A Nena e o Bau") e tamén os personaxes da historia. A modo de marco aparecen tamén miniaturas dos personaxes principais doutros libros da colección. Na contracuberta aparecen os demais títulos da colección á que pertence este libro, divididos en bloques segundo a temática que traten. 


 Este álbum ten ilustracións a toda páxina e o pouco texto que hai aparece sempre na marxe inferior de cada folla. As letras son bastante grandes e aparecen todas na mesma cor e formato, agás algunhas palabras como os adverbios de cantidade, que aparecen en negriña para chamar a atención do lector sobre eles. En canto ao tipo de ilustracións, estas son sinxelas e fáciles de comprender, con cores suaves e moi variadas.

Ó Bau, como a todos os cans, gustábanlle os ósos, e como non tiña ningún o neno e a nena déronlle uns poucos. Aínda que agora o Bau estaba contento, non podía deixar de pensar que o Meco, o can do veciño, tiña moitos máis ca el, e iso non lle parecía xusto, así que decidiu roubarlle uns poucos. Cando o Meco se decatou de que lle faltaban ósos enfadouse moito e foi á casa do Bau para quitarllos todos. Ambos seguían con esta teima día tras día ata que apareceu Lulú que, sen pretendelo, deulles unha lección. 

O argumento desta obra é a disputa constante entre dous cans, o Bau e o Meco, por ter máis ósos. A avaricia convértese así no tema central da obra. 
Potencialidades: Os libros da colección á que pertence o volume do que estamos a falar, teñen como fin axudarlle aos nenos a desenvolver as súas capacidades nalgunhas das áreas básicas que se traballan en educación infantil. No caso de “O Neno, a Nena e o Bau”, a idea é axudar aos lectores a diferenciar as cantidades, de aí que todos os adverbios de cantidade que aparecen estean en negriña. A pesar disto, hai que destacar que, tal e como está feito o libro,  cunha linguaxe moi simple e cunhas imaxes que mostran de maneira moi clara o que pasa en cada momento, os nenos non necesitan saber ler para entender o que pasa. Ademais, neste libro a transmisión de valores tamén está moi presente; fálase da envexa, o egoísmo, a compaixón, a astucia e a avaricia, que como xa dixemos é o eixo central ao redor do cal xira a obra, polo cal este volume pode ser unha boa ferramenta para traballar cos nenos e nenas eses e outros valores e temas relacionados, como pode ser aprender a compartir. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario