domingo, 12 de febreiro de 2017

Pimpón el muñeco


Gubiana, Valentí (2009), Pimpón el muñeco, ilust.Mónica Calvo y Patricia Metola, Zaragoza: Edelvives, col. Gotas Dulces, (de 2 a 6 anos), [10 pp.]

Breve descrición do formato e contido da obra: álbum ilustrado da vida cotiá que é de pequeno formato, de cantos redondeados e de cartón  Nas páxinas  represéntase en cada unha un hábito, acompañado dun breve texto, que vai formando unha rima que mantén a mesma estrutura en todas elas. Este texto ocupa sempre o mesmo lugar, que é o final de cada páxina, e sempre son dúas frases. Tamén se mostra nas ilustracións os distintos hábitos que fai o boneco desde que se levanta ata que  vai  durmir, mentres o texto que acompaña a imaxe indica como o vai facendo. Ademais, hai unha canción protagonizada polo boneco pimpón que reproduce a historia que narra o conto,  polo que despois de ler o libro se pode pór a canción. (Enlace da canción: https://www.youtube.com/watch?v=RX0VtkQOddw).

Potencialidades. Como se indica na propia contracuberta, é “un libro para aprender os hábitos”. Nesta colección os nenos/as a través do personaxe aprenden hábitos como neste caso, descobren o contorno, amplían o seu vocabulario... Por outra parte, vai formando rimas que lle permite de maneira máis fácil e divertida acordarse de como fai o personaxe os diferentes hábitos, para  logo imitalo. Permite tamén que os nenos/as se sintan identificados co boneco Pimpón. Este libro eu recomendaríallo para nenos a partir dos dous anos, xa que é cando se empezan a facer máis autónomos e adquirir pouco a pouco uns hábitos que chegan case asentados a escola.

Ningún comentario:

Publicar un comentario