luns, 20 de febreiro de 2017

Los pequeños secretos de las estaciones

Didierjean, M.A. e Beaumont, J. (2000), Los pequeños secretos de las estaciones, trad. Addenda, Girona: Panini España, (a partir dos 4 anos), [10 pp.] (ISBN: 978-2-215-06523-4).
Breve descrición do formato e contido da obra: Álbum ilustrado interactivo, encadernado con tapa dura e grosa, de forma cadrada. A contracuberta está feita do mesmo material, así como as páxinas interiores. Na cuberta aparece o título do libro: unha parte preséntase coas letras en minúsculas e de cor branco e a outra parte en maiúsculas e máis grandes, de cor amarela. Este cambio de cor e tamaño débese a que se trata dunha colección de varios libros chamada “Los pequeños secretos” que, como ben indica o título, profunda nun tema en concreto. Desta maneira, resáltase esta parte do título sinalando o tema principal que se vai tratar, neste caso as estacións. Tamén aparece o nome das autoras e a editorial, así como o debuxo de catro nenos, cada un deles nunha paisaxe e cunha vestimenta distinta dependendo da estación que representen. Por último, na parte superior aparecen cinco pasaxes distintas, as catro primeiras de cada unha das estacións e a última sobre todas elas. Na contracuberta mostra unha descrición do contido do libro, os demais títulos pertencentes á colección e o ISBN.

O álbum esta formado por 10 páxinas. Cada páxina está dividida en cinco pasaxes. Nas catro primeiras aparece unha imaxe que representa cada estación. Ao acceder a cada unha delas, na parte superior, aparece unha breve descrición que proporciona información sobre a estación e a imaxe que aparece nas páxinas correspondentes. O carácter das ilustracións son imaxes fixas, con tonalidades vivas e alegres. Sobre elas aparecen catro preguntas relacionadas coa estación correspondente, dúas na páxina impar e outras dúas na páxina par, colocadas da mesma maneira en ambas as páxinas: a primeira na esquina superior esquerda e a segunda na esquina inferior dereita. Estas preguntas atópanse sobre unha solapa que ao levantala permite verificar a resposta mediante unha ilustración e unha palabra. A última pasaxe presenta o mesmo esquema que as anteriores, só que hai preguntas de todas as estacións mesturadas para verificar que as distinguen adecuadamente.


Potencialidades: Como ben se indica na contracuberta do libro, trátase dun volume didáctico e lúdico á vez. Os nenos/as participan activamente: observan as ilustracións en todas as súas dimensións para poder responder ás preguntas que aparecen nas solapas, verificando as súas contestacións abrindo as ventás secretas. Deste modo, traballarán a súa concentración e observación para intentar contestar correctamente. As solapas descobren a resposta ás preguntas, tanto visualmente coas ilustracións coma en palabras. Desta forma tan divertida aprenden cada unha das estacións e novo vocabulario sobre as mesmas: as árbores que predominan en cada unha delas, as actividades que se levan a cabo, o tempo atmosférico, a vestimenta adecuada, os animais ou as froitas típicas. Ademais, poden iniciarse no proceso da lecto-escritura mediante as preguntas, formuladas de forma sinxela, e os nomes das ilustracións que se atopan nas solapas. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario